"Stajnia pod Jemiołą" - niezwyczajne miejsce, niezwyczajne konie...

W poszukiwaniu drogi do konia - symbolu wolności i niezależności.

Zapytaj nas:

  • Jak rozmawiać z koniem?
  • Jak prowadzić z nim dialog?
  • Czy można nauczyć się zrozumienia mowy ciała - języka końskiego?
  • W jaki sposób zbudować prawdziwe, głębokie relacje, oparte na wzajemnym zaufaniu, szacunku i autorytecie?
  • Jak pracować z koniem aby uzyskać jego zebranie, elastyczność, wygimnastykowanie i równowagę bez używania żadnych srodków przymusu?

Na wolności - bez odbierania mu godności.
Tego uczymy w "Stajni Pod Jemiołą"!

Słynny, czeski trener Honza Blaha, po raz pierwszy w Polsce! Zapraszamy na szkolenie do Stajni Pod Jemiołą. Więcej szczegółów, kliknij poniższy link:

Honza Blaha - program szkolenia

Honza Blaha - program in German